Wniosek o zapewnienie dostępności

    1. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostepności:
    2. Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym:

    3. Kontakt z wnioskodawcą (należy wybrać właściwą opcję):

    4. Proponowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy:

    Scroll to Top